Unna dig massage

Vi har valt att frångå ”namngiveriet” på våra behandlingar, istället bokar du en behandling på 30, 60, 90 eller 120 minuter. Ju längre tid du väljer desto grundligare behandling och fler kroppsområden hinner vi behandla, om syftet med behandlingen är att släppa på muskelspänningen.
Massagebehandlingen inleds med att att du berättar hur du vill ha den. Genom en god dialog och ett gott samspel skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för att du ska få den massage du önskar.

Sol-Lyckans signum är att om du vill ha en djupgående massage – ska du få det garanterat, oavsett vilken terapeut du får. Vi terapeuter behandlar enligt Sol-Lyckans koncept och teknik. Det viktiga i detta sammanhang är vår lyhördhet, genom den blir nivån på behandlingen precis den du önskar och vill ha. Det innebär att vi skräddarsyr behandlingen under massagens gång. Härigenom kan du få ett område masserat på djupet och ett annat område kan behandlas mjukt. Du vägleder oss terapeuter i behandlingen eftersom det är du som vet vilket tryck på beröringen du vill ha just i det ögonblick du får beröringen. Lita på vad du känner, vårt mål är att möta din önskan.

Vi står för lyhördhet och noggrannhet med intresse för de små detaljerna, där det lilla är betydelsefullt och helheten är viktig.

Behandlingar och priser

30 minuter     450 kr.

60 minuter     650 kr.

90 minuter     975 kr.

120 minuter  1300 kr.

Priserna är inklusive moms och  gäller fr o m 1 januari 2017. Du bokar i 30-minutersintervaller.
Ju mer tid du lägger på varje behandling desto effektivare resultat uppnås.